RAJASTHAN

Jaipur

Hotel Name No. of Rooms
The Lalit 268
The Raddison Blu 182
Marriott 366
Narain Niwas 45
AJMER & PUSHKAR
Pratap Mahal 88
Bhanwar Singh Palace 120
Ananta Resort 88
Aaram Bagh 75
Westin 98
Bikaner
Lalgarh Palace (5Star) 55
Laxmi Niwas Palace (5Star) 58
Maharaja Ganga Palace (3Star) 50
Rajvillas (2Star) 55
Karni Bhawan Palace (5Star) 12
Jaiselmer
Marriott Resort & Spa 130
Gorbandh Palace (4Star) 83
Heritage Inn (2Star) 80
Suryagarh (5Star) 72
Chokhi Dhani 43